Algemene voorwaarden

1. De verkoper

De webwinkel www.evalala.be is eigendom van:

EVALALA – Eva Maes
Steenweg op Oosthoven 129 – 2300 Turnhout

Tel. 0472923875
Mail info@evalala.be
Ondernemingsnummer: BE0820.269.414

 

2. Toepassing

EVALALA biedt:
– diverse papierwaren en gepersonaliseerd drukwerk
– houten voorwerpen
– ontwerpen in opdracht

Door het doorsturen van de online bestelling ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

3. Prijzen

3.1 De prijzen vermeld op de website zijn in euro en exclusief verzendkosten.

3.2 De verzendkosten:

Alle enveloppen en pakjes worden verstuurd via Bpost. Verzendingskosten zijn afhankelijk van het feit of je bestelling door de brievenbus kan of niet.

Verzendingen binnen België:
Past je bestelling door de brievenbus, dan betaal je €3 verzendingskosten.
Voor een pakketje wordt €7 aangerekend.

Verzendingen binnen Europa:
Past je bestelling door de brievenbus, dan betaal je €7 verzendingskosten.
Voor een pakketje wordt €9,5 aangerekend.

3.3 EVALALA kan niet gehouden worden aan evident onjuiste prijzen in de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, druk- of zetfouten.

3.4 Ontwerpen op maat:

Voor bestellingen op maat wordt eerst een offerte opgemaakt. Hiervoor gelden volgende voorwaarden:

De prijsopgave kan wijzigingen ondergaan mits verandering in formaten, papierkeuze, aantallen of afwerking. De rechten op alle ontwerpen blijven eigendom van EVALALA en mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum.

Door goedkeuring van de offerte aanvaard je de algemene voorwaarden en wordt een voorschotfactuur opgemaakt. Nadien volgen tussentijdse facturen (afhankelijk van de werkzaamheden) en een slotfactuur. Hiervoor gelden volgende voorwaarden:

Klachten komen maar in aanmerking voor zover deze aangetekend geschieden binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van de betaaltermijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,- excl. BTW // Bij laattijdige of gedeeltelijke betaling kan de verdere uitvoering van de werken geschorst worden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

 

4. Bestelling

Nadat je je bestelling verstuurd hebt, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling (en eventuele online betaling). Mocht een artikel toch niet meer voorradig zijn, dan krijg je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van. Bij maatwerk gelieve de bestelling te plaatsen via mail naar info@evalala.be

 

5. Betaling

Betaling kan gebeuren op 3 manieren:

– Via Bancontact
– Via kredietkaart

Bij een bestelling van maatwerk wordt eerst een factuur opgesteld en dient de betaling plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum.

 

6. Levering

Na ontvangst van de betaling, wordt het pakje zo snel mogelijk aan de post overhandigd. Alle enveloppen en pakjes worden vanuit Turnhout verzonden met Bpost. EVALALA is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, onverwachte sluitingsdagen of drukke periodes (bvb. Kerstmis) bij Bpost.

 

7. Verzakingsrecht – retourneren

Je hebt het recht af te zien van de verkoopsovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief en dit binnen 14 kalenderdagen na de levering van de producten. De verzendkosten voor het retourneren van deze artikels vallen dan jou ten laste. Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de geretourneerde artikelen, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking, terug in ons bezit hebben.

Dit geldt niet voor maatwerk.

 

8. Klachten

Klachten komen in aanmerking binnen de acht dagen na het ontvangen van de bestelling en dienen schriftelijk te gebeuren aan info@evalala.be

 

9. Risico van verzending

EVALALA is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via Bpost. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

 

10. Kwaliteit

EVALALA hecht veel belang aan de fotografie van haar producten. Toch kunnen de kleuren op de foto’s lichtjes afwijken van de werkelijke producten, mede door de instellingen en kwaliteit van jouw beeldscherm.

EVALALA is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan artikelen aangeboden op de site, die niet afkomstig zijn van de eigen collectie. In dergelijke gevallen richt je je best rechtstreeks tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mee te delen, zodat de artikelen kunnen gecontroleerd worden.

 

11. Fouten in het drukwerk

EVALALA kan – bij een bestelling van huwelijks- en/of geboortedrukwerk (al dan niet op maat) en ander maatwerk – nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien je een controle hebt uitgevoerd en je goedkeuring hebt gegeven om tot drukken over te gaan. Alle extra kosten voor het corrigeren van de fouten en de herdruk worden dan opnieuw gefactureerd.

 

12. Privacy

Alle gegevens verkregen voor het uitvoeren van huwelijks- en/of geboortedrukwerk (al dan niet op maat) worden niet gedeeld aan derden en worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn. Persoonlijke gegevens die je ingeeft bij het afronden van je online bestelling, worden uitsluitend gebruikt om je bestelling te leveren.

 

13. Auteursrecht

Het auteursrecht ten aanzien van voorlopige schetsen, illustraties en definitieve ontwerpen die ontwikkeld werden door EVALALA, komen toe aan EVALALA. Geen enkele voorlopige schets, illustratie of definitief ontwerp mag gekopieerd of gereproduceerd worden, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Bij een bestelling van een ontwerp op maat, verbind je je ertoe het ontwerp uitsluitend te gebruiken voor de toepassingen die in de offerte werden opgenomen, volgens de aantallen die beschreven werden. Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten. EVALALA is te allen tijde gerechtigd om details uit een ontwerp op maat of volledige ontwerpen te hergebruiken in andere toepassingen.

 

14. Promotie

Op huwelijks- en/of geboortedrukwerk (al dan niet op maat) wordt geen naam of weblink geplaatst ter promotie van EVALALA, gewoon omdat dat heel storend is in een ontwerp. Toch is EVALALA ten allen tijde gerechtigd om een ontwerp te signeren en/of haar naam te vermelden en de ontwerpen te gebruiken voor publicitaire doeleinden, zowel on- als offline. Daarbij worden belangrijke persoonlijke gegevens op trouw- en/of geboortekaarten onleesbaar gemaakt en vraag ik eerst toestemming indien er persoonlijke foto’s van jou werden gebruikt in het ontwerp.

 

15. Naamsvermelding en linken bij gebruik en delen van foto’s

Delen van foto’s uit de webshop via social media is toegestaan, mits naamsvermelding (EVALALA) én toevoegen van een duidelijke link naar www.evalala.be. Voor publicaties in magazines neem je best eerst contact op via info@evalala.be voor het verkrijgen van highres beelden en de juiste credits. Link with love!

 

16. Belgisch recht

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van EVALALA is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten, facturen en auteursrecht van EVALALA zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Turnhout en/of het Vredegerecht kanton Turnhout bevoegd.