Juf Elke van de muizenklas verdiende op het einde van het schooljaar zelfs meer dan dit leuke portretje.

Een leuk ideetje om de juffen en meesters te bedanken op het einde van het schooljaar!